Inżynieria Materiałowa

Co to jest Inżynieria Materiałowa ?

Pojęcie „inżynieria materiałowa” można rozpatrywać w dwóch różnych, powiązanych jednak ze sobą ujęciach: systemowym (MNiSW) i klasycznym.

Zgodnie  z treścią załącznika do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, inżynieria materiałowa jest jedną z dyscyplin nauki, działającą w obszarze nauk technicznych i dziedzinie nauk technicznych.

Inżynieria Materiałowa jest interdyscyplinarną dziedziną badań naukowo-technicznych, która zajmuje się analizą wpływu struktury chemicznej i fizycznej materiałów inżynierskich na ich właściwości elektryczne, mechaniczne, optyczne, powierzchniowe, chemiczne, magnetyczne i termiczne, a także rozmaite kombinacje tych właściwości.  Właściwości materiałów zależą od ich budowy (struktury), która jest kształtowana w procesie wytwarzania. Inżynieria Materiałowa wykorzystuje więc wiedzę nauk podstawowych (fizyki, chemii, biologii) w celu doskonalenia materiałów inżynierskich oraz tworzenia nowych. Cztery główne aspekty materiałów inżynierskich, w oparciu  o które funkcjonuje Inżynieria Materiałowa to:

- struktura,

- właściwości,

- technologia wytwarzania i obróbki

- zastosowanie.

Inżynieria Materiałowa obejmuje szereg nowoczesnych technik badawczych fizycznych i chemicznych, przy pomocy których można scharakteryzować zarówno strukturę jak i właściwości materiałów inżynierskich. Zadaniem tych technik w Inżynierii Materiałowej jest badanie wpływu struktury na właściwości materiałów, zwłaszcza tych, które są praktycznie stosowane w rozmaitych technologiach. Umożliwia to opracowywanie sposobów otrzymywania materiałów o ściśle określonych cechach użytkowych. Badania te w dziedzinie Inżynierii Materiałowej mają wpływ nie tylko na planowaną strukturę produktów końcowych, ale też pomagają zbadać i opracować efektywne metody ich produkcji i przetwarzania. Badania wykonywane w ramach inżynierii materiałowej prowadzą do opracowania nowych materiałów, choć są też powszechnie stosowane do ulepszania już stosowanych materiałów inżynierskich. Inżynieria Materiałowa jest więc dziedziną mającą praktyczne wykorzystanie w przemyśle i gospodarce.

Wiele nowych rozwiązań inżynierskich może powstać tylko dzięki nowym materiałom, czyli jednemu z efektów badań inżynierii materiałowej. Rozwój inżynierii materiałowej sprawił, że obecnie wykorzystuje się materiały pozwalające na budowę maszyn i urządzeń pracujących w ekstremalnych warunkach środowiskowych (atmosfera ziemska, kosmos), umożliwiające zapis i przesyłanie ogromnych ilości informacji, czy też pozwalające zastępować uszkodzone elementu ludzkiego organizmu (biomateriały).